TOUR DATES

  • 2023 JUN 4(Sun) Machida Natty’s
  • 2023 MAY 21(Sun) Silver Back Yokohama Collaboration with 終末貴族
  • 2023 APRIL 29(Sat) Shibuya MODIS
  • 2023 FEBURUARY 19(Sun) Kichijoji Black & Blue
  • 2022 DECEMBER 10(Sat) Yokosuka Kabochaya
  • 2022 SEPTEMBER 24(Sat) Shimokitazawa Barrak Block Cafe
  • 2022 JULY 29(Fri) Silver Back Yokohama RVSP
  • 2022 JUNE 25(Sat) Yokosuka Kabochaya
  • 2022 APRIL 23(Sat) Music Saloon Drum (Ekodama) Archive